Hello, Welcome to Specular Mega Bundle Theme

Onze regels

De regels

Toernooi Reglement

 1. De wedstrijden worden gespeeld volgens de bepalingen en reglementen van de KNVB.
 2. De beslissingen van de scheidsrechter(s) gedurende de wedstrijden zijn bindend. Protesten kunnen niet worden ingediend.
 3. De wedstrijdduur / speeltijd is bij het speelschema aangegeven.
 4. Eindigen meerdere teams in een poule gelijk, dan beslist het doelsaldo. Mocht dit ook gelijk zijn, dan wint de ploeg met de meeste doelpunten voor.
 5. Indien een team door welke oorzaak dan ook uit het toernooi wordt teruggetrokken, worden alle gespeelde wedstrijden als vervallen verklaard
 6. Alle teams die op een heel veld spelen, dienen, indien nodig, te zorgen voor een eigen grensrechter.
 7. Het verzoek aan alle teams om voor aanvang van de te spelen wedstrijd, uiterlijk 5 minuten voor aanvang bij het speelveld aanwezig te zijn.
 8. Indien blijkt dat beide teams dezelfde tenue kleuren hebben, zijn er hesjes beschikbaar bij het wedstrijd secretariaat. De eerst genoemde team speelt in hesjes.
 9. Tenminste 30 minuten voor het begin van de eerste wedstrijd dienen de teams zicht bij de wedstrijdleiding te hebben gemeld.
 10. De eerst genoemde ploeg heeft de aftrap.
 11. De aanvang en eind tijd zal centraal en gelijktijdig worden omgeroepen. Dit geldt voor alle speelvelden tijdens het toernooi.
 12. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de wedstrijdleiding. De uiteindelijke beslissing van de wedstrijdleiding is bindend en er kan geen beroep ingediend worden.

 

 

Huisregels

 1. Gezelligheid en sportiviteit staan bij dit toernooi voorop. Tijdens het gehele evenement wordt van deelnemers en hun begeleiders verwacht dat ze zich  verantwoord gedragen. De teamleiding van elk team draagt de verantwoordelijkheid voor het gedrag van zijn spelers.
 2. Onder 18 jaar is het niet toegestaan alcoholische drank te nuttigen op ons sportpark.
 3. Let op uw spullen en persoonlijke eigendommen: HFC’15 stelt zich niet aansprakelijk voor beschadiging aan of vermissing van kleding en uitrusting, noch voor schade voortvloeiend uit ongevallen e.d. tijdens het toernooi.
 4. Houd de kleedkamers en velden schoon. Gooi afval in de daarvoor bestemde afvalbakken.
 5. Gevonden voorwerpen kunnen worden afgegeven bij het wedstrijdsecretariaat.