Onze regels

De regels

Toernooi Reglement

 1. De wedstrijden worden gespeeld volgens de bepalingen en reglementen van de KNVB.
 2. De beslissingen van deze scheidsrechters gedurende de wedstrijd zijn bindend. Protesten kunnen niet worden ingediend.
 3. Wanneer een speler of speelster tijdens het toernooi door een scheidsrechter wegens wangedrag, ruw spel of een gewelddadige handeling uit het veld wordt gezonden, is hij of zij van verdere deelname aan het toernooi uitgesloten.
 4. De wedstrijdduur is bij het speelschema aangegeven.
 5. Eindigen meerdere teams in een poule gelijk, dan beslist het doelsaldo. Mocht dit ook gelijk zijn, dan wint de ploeg met de meeste doelpunten voor.
 6. Indien een team door welke oorzaak dan ook uit het toernooi wordt teruggetrokken, worden de al gespeelde wedstrijden vervallen verklaard
 7. Alle teams dienen – indien nodig – te zorgen voor een eigen grensrechter.
 8. Alle teams zijn verplicht om tenminste 5 minuten voor aanvang van de te spelen wedstrijd, aanwezig te zijn.
 9. Elke vereniging dient reserve shirts mee te nemen.
 10. Tenminste 30 minuten voor het begin van de eerste wedstrijd dienen de teams zicht bij de wedstrijdleiding te hebben gemeld.
 11. Deelname aan de toernooien is opgesteld voor die spelers en speelsters, die door de KNVB district Noord speelgerechtigd zijn verklaard in hun leeftijdsklasse.
 12. In alle poules wordt een halve competitie gespeeld.
 13. De eerstgenoemde ploeg heeft de aftrap.
 14. De wedstrijdleiding bevindt zich in de bestuurskamer van HFC’15.
 15. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de wedstrijdleiding. Tegen haar beslissing is geen beroep mogelijk.

 

 

Huisregels

 1. Gezelligheid en sportiviteit staan bij dit toernooi voorop. Tijdens het gehele evenement wordt van deelnemers en hun begeleiders verwacht dat ze zich netjes, ordelijk en verantwoord gedragen. De teamleiding van elk team draagt de verantwoordelijkheid voor het gedrag van zijn spelers.
 2. Onder 18 jaar is het niet toegestaan alcoholische drank te nuttigen op ons sportpark.
 3. Let op uw spullen: HFC’15 stelt zich niet aansprakelijk voor beschadiging aan of vermissing van kleding en uitrusting, noch voor schade voortvloeiend uit ongevallen e.d. tijdens dit toernooi. De mogelijkheid bestaat om bij de wedstrijdleiding een kluisje te huren.
 4. Houd de kleedkamers en velden schoon. Gooi afval in de daarvoor bestemde afvalbakken.
 5. Gevonden voorwerpen kunnen worden afgegeven bij het wedstrijdsecretariaat.